Upozorňujeme zákazníky, že z důvodů dovolených může u některých objednávek dojít k prodlení při doručení. Děkujeme za pochopení.

TONGO prací prášek 9kg

Značka: prodejce neuvedl

TONGO prací prášek 9kg

Popis produktu

Splňuje všechna požadovaná kritéria moderního pracího prášku. Se samozřejmostí odstraní všechny druhy skvrn, a to díky velmi účinným směsím enzymů a tenzidů, které spolu se sílou aktivního kyslíku (peruhličitan sodný) a nově se sílou aktivní sody (uhličitan sodný) garantují stoprocentní jistotu, že jste pro čistotu vašeho prádla udělali skutečně všechno. Napomáhá rovněž likvidaci mechanických nečistot a dokonale provoní prádlo svou osobitou a nenapodobitelnou vůní. Tongo je obohaceno o složku podporující odmašťování. Snížením silikátů jsme zlepšili rozpustnost prášku a doplnili jsme parfemaci o odstín ovocné, květinové vůně.  Prací prášek nové generace má znatelně - vyšší účinnost při praní v nižších teplotách- lepší rozpustnost v dávkovacích nádokách- díky vyšší účinnosti snížené dávkování.Návod na použití:prášek dávkujte do násypky nebo přímo do bubnu pračky.​ UFI U820-Y0FQ-8001-0WA5Nebezpečné vlastnostiH315 - Dráždí kůži.H318 - Způsobuje vážné poškození očí.Pokyny pro bezpečné zacházeníP102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.GHS05
Korozivní a žíravé látky
Zobrazit více

Detaily produktu

Hmotnost zabaleného produktu 10,10 kg
Výrobce Cormen
UCPS kód 3940030
UPC kód (EAN) 8594011502872
Pozice v kategorii 65. (v Prostředky univerzální)
Pozice v kategorii 1925. (v Krása, zdraví a drogerie)

Dotazy na produkt

Prodávejte a vydělávejte s námi

Chci se stát partnerem

O Merchant market

Budoucnost nakupování je na marketplace memark.cz. Chcete-li jako prodejce udržet krok s dobou a navýšit své prodeje, je čas dát šanci marketplace a začít prodávat s ostatními prodejci pod jednou střechou na memark.cz! 

Memark | © 2022

Poski.com Poski.com s.r.o.