• Úvod
 •  » 
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrovaný zákazník

Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrovaný zákazník

Provozovatel:

Merchant market s.r.o., IČ: 061 51 434, DIČ: CZ06151434

se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277100

 

 1. Při registraci se zákazník zavázal uvést správně a úplně osobní údaje. Zákazník bere na vědomí, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 2. Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ zákazník uděluje souhlas v souladu s Nařízením se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to za níže uvedených podmínek.

 3. Osobní údaje, které budou zpracovávány jsou zejména:

 1. jméno a příjmení fyzické osoby

 2. datum narození a rodné číslo fyzické osoby

 3. adresa bydliště nebo sídla

 4. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa

 5. DIČ fyzické osoby, bylo-li uděleno

 6. číslo bankovního účtu

 1. Účelem zpracování osobních údajů na základě souhlasu je další marketingové zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

 2. Důvodem udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je zájem zákazníka o zasílání obchodních nabídek provozovatele.

 3. Správcem údajů je provozovatel. Kontaktní údaje: e-mail: gdpr@memark.cz, telefonní číslo: 491 470 048. Vedle provozovatele zpracovávají osobní údaje také společnosti Poski.com s.r.o. a INIZIO Internet Media s.r.o..

 4. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které od zákazníka získá nebo zjistí z veřejně dostupných seznamů nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů, bude uchovávat a zpracovávat v souladu s Nařízením a českými právními předpisy, a to pouze pro některý z důvodů uvedeném v čl. 6 odst. 1 Nařízení a na nezbytně nutnou dobu.

 5. Zákazník má právo kdykoliv souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolat, a to i během platnosti registrace – v takovém případě však osobní údaje provozovatel uchovává i nadále po dobu, dokud nepominou všechny další důvody zpracování dle Nařízení.

 6. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje vymaže a nebude je nadále uchovávat, pominou-li všechny důvody zpracování dle Nařízení.

 7. Zákazník má v souvislosti s ochranou osobních údajů právo od správce údajů požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, příp. omezení zpracování, dále má právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Memark | © 2024

Poski.com Poski.com s.r.o.